FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Učiteľ

učiteľ

- pedagogický výchovný pracovník, ktorý vyučuje, vykonáva bezprostredne organizovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť v škole alebo v inom výchovnovzdelávacom zariadení ( L189;482). Učiteľ je predmetom výskumu pedeutológie.

---------
učiteľ>