FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Impresionizmus

impresionizmus

- umelecký smer konca 19. stor. a zač. 20. stor., ktorý sa usiluje vyjadriť prchavé zmyslové vnemy a dojmy. Uplatnil sa v maliarstve, sochárstve, literatúre, hudbe i filme.