FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Film

film

- 1. acetylcelulózový pás, na ktorý je nanesená citlivá vrstva a niektoré ďalšie (izolačné, ochranné) vrstvy, pri farebnej fotografii je emluzia mnohovrstvová. Podľa druhu emulzie sa film delí na farebný film a čiernobiely film (negatívny, pozitivny, diaozitívny a špeciálny), ďalej na málo-, stredne- a vysokocitlivý, z hľadiska formátu na mikrofilm, kinofilm, stredný (svitkový) a veľký (plochý) film;

2. ucelené dielo ako výsledok špecifickej umeleckej resp. tvorivej činnosti;

3. filmové umenie.

-------
film>