FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa

Filozofi arabskí

FILOZOFI ARABSKÍ (vrátane variantov písania)

Abubacer
Al-A¹arí
al-Fárábí
Al-Kindí
A¹arí z Basry
Avempace
Averroes
Avicena
Avicenna

Fárábí

Gazzálí

Ibn al-Arabí
Ibn Bád¾d¾a
Ibn Músá al-Chvárismí
Ibn Ru¹d
Ibn Síná Abu-Ali
Ibn Tufajl

Kindí

---------------------
filozofia arabská