FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Homo erectus

Homo erectus ( lat.) pôvodný názov: Pithecanthropus erectus, pitekantrop

- človek vzpriamený, opočlovek. Sedemdesiat rokov ho pokladali za najstarší typ človeka na Zemi (od prvého nálezu r. 1891 na ostrove Jáva, až po nálezy druhu Homo habilis v Afrike).

V antropogenéze predstavuje ďalší vývojový typ človeka, samostatný druh, ktorý nasledoval vývojovo po druhu Homo habilis.

Žil v období pred 1 mil.-500 tisíc rokmi, avšak niektoré jeho formy, ako napr. Sinanthropus, Maueranthropus a i. prežívali až do obdobia pred 300 000 rokmi.

Homo erectus žil ešte v teplých lesostepných krajinách, ale postupne sa začal šíriť pozdĺž pobreží a tokov riek aj do vnutrozemia tropických a subtropických oblastí Afriky, Ázie a Európy.

Nálezy kostrových a kulturnych pozostatkov sú známe zo všetkých troch kontinentov Starého sveta. medzi najvýznamnejšie nálezy patrí okrem početných pozostatkov objavených na ostrove Java a v Číne najmä tzv. Heidelberský človek, zvaný tiež Mauerský (podľa nálezu dolenej čeľuste pri Meuere, Schotensack, 1908), Homo erectus officinalis, Lantian, (K"nigswald, 1952), dalej nález Homo erectus capensis (Kapské Mesto, Robinson, 1953), Homo erectus mauritanicus (Ternifina - Alžír, Arambourg, 1954), Homo erectus leakeyi (Olduvay - Tanzania, Leakey, 1963), Homo erectus palaeohungaricus (Vertéssz"ll"s, Thoma, 1966) a i.

---------------
Homo erectus>