FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Homo

Homo ( lat.)

- človek - rod čeµade Hominidae. Zahřňa fosílne druhy Homo habilis, Homo erectus a Homo sapiens (s niektorými poddruhmi) a recentný poddruh Homo sapiens sapiens ( L715;261).