FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Homo habilis

Homo habilis ( lat.)

- človek zručný - fylogeneticky najstarší druh človeka ( 2-1 mil. rokov), tvorca tzv. oldowanskej kultúry. Hlavné znaky: výška 120-160 cm, lebečná kapacita 600-700 cmü (kde n=3)., mohutnejší nadočnicový val, dokonalá dvojnohá chôdza; výroba dokonalejších kamenných nástrojov, stavba primitívnych prístreškov, zberačstvo, lov a nekrofágia. Náleziská: východná a južná Afrika ( L715;261).