FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia kresťanská

filozofia kresťanská filozofia kresťanská (FT)
Kód: 427

- náboženská filozofia, filozofická zložka kresťanstva, ktorá úzko súvisí s kresťanskou teológiou alebo tvorí jej súčasť; konfrontácia kresťanskej viery s práve vládnucou dobovou filozofiou. Súčasť kresťanskej kultúry.

Kresťanská filozofia existuje od čias cirkevných otcov ( 3. stor.). Hoci mnohí cirkevní otcovia filozofiu zavrhovali, filozofia sa ako kresťanská filozofia v cirkvi presadzovala - najmä od Augustina. Od vrcholnej scholastiky ( 13. stor.) vystupuje kresťanská filozofia ako výlev "prirodzeného svetla" a kresťanská teológia ako výlev "nadprirodzeného svetla".

Toto rozlíšenie opäť zaniká v období humanizmu a renesancie, pričom v reformácii oživa naopak v podobe ostrého nepriatelstva medzi filozofiou a teológiou.

Neskôr kresťanská filozofia pokračuje v podobe (medzi časom zaniknuvšej) protestantskej ako aj katolíckej novoscholastiky, ktorá na pápežov podnet od 1879 opäť ožíva ako novotomizmus, pričom sa niekedy zvykne označovať aj ako Philosophia perennis. Klasické, univerzálnohistorické chápanie kresťanskej filozofie sa dnes považuje za prekonané (cf. L154;110).

-----------------------
filozofia kresťanská>