FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia náboženská

filozofia náboženská Kód: 234

- filozofická zložka náboženstva a/alebo teológie; súbor konfesionálne viazaných filozofických koncepcií; niekedy ju považujú aj za filozofiu náboženstva. Náboženská filozofia explikuje fundamentálne významové útvary generované v rámci toho ktorého náoženstva, v prvom rade významové útvary vyjadrované v úvahách o božskom alebo karmanickom.

-----------------------
filozofia náboženská>