FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam CH

Choroba

choroba = ochorenie
choroba (FT)

- súhrn reakcií organizmu na vplyv činiteľov, ktoré môžu vyvolať poškodenie organizmu. Choroba je každá odchýlka od normálneho priebehu životných procesoch rastliny, živočícha a človeka. Choroba je spojená s oslabením napadnutého organizmu alebo jeho časti. Vzniká porušením rovnováhy medzi organizmom a prostredím. Každá choroba má svoje prejavy, príznaky (symptómy). Za istých okolností môže skončiť smrťou organizmu. Náukou o chorobných procesoch a zmenách v tele je patológia, náukou o chorobných zmenách psychiky psychopatológia ( L326;144,311,365).

Opisom chorôb a zaraďovaním chorôb do jedného systému sa zaoberá nozografia, triedením chorôb a systematickým opisom chorôb sa zaoberá nozológia.

----------
choroba>