FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Patológia

patológia

- vedná disciplína, ktorá sa zaoberá odchylnými, nenormálnymi životnými pochodmi a javmi; delí sa na patológiu rastlín, patológiu živočíchov a patológiu človeka ( L571;143).