FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Ž

Živočích

živočích = zviera
gr. ZÓON

- živý organizmus, schopný obyčajne sanostatne sa pohybovať, neschopný meniť neústrojné (anorganické) látky na ústrojné (organické), bez zeleného farbiva (chlorofylu) celulózovej bunkovej blany ap. Výživou je odkázaný priamo (bylinožravce) alebo nepriamo (mäsožravce a všežravce) na rastliny. Pri vyšších systematických jednotkách (od červov) je vyvinutá najskôr jednoduchá, pri najvyšších zložitá nervová sústava. Podľa príbuzenských vzťahov sa živočíchy zaraďujú do živočíšneho systému. Živočíchy sú predmetom skúmania zoológie ( L206;714, 708).

-----------
živočích>