FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nástroj pracovný

nástroj pracovný

- mechanický pracovný prostriedok (náradie, prístroj, stroj, sústava strojov) používaný pri pracovnej činnosti ako článok, prostredníctvom ktorého človek pôsobí na pracovné predmety, aby ich prispôsobil na uspokojenie svojich potrieb ( L421;779).