FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Si

si (tal.)

- v muzikológii: solmizačná slabika znamenajúca tón h

* *
Si

- značka pre chemický prvok kremík (silícium)

* *
SI

- značka pre medzinárodnú sústavu jednotiek (Systeme international d'unites) so základnými veličinami dĺžka, hmotnosť, čas, elektrický prúd, teplota, látkové množstvo a svietivosť a základnými jednotkami meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mól a kandela;

- skratka jednotky svietivosti, medzinárodná sviečka