FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aspekt

aspekt

- 1. stanovisko, hľadisko uplatňované pri posudzovaní určitej veci, javu ap 2. poloha, z ktorej sa pozoruje, zachytáva daný jav 3. lingv. slovesný vid 3 bot. vzhľad a zloženie nejakého rastlinného spolocesntva v určitom čase 5. astron. význačná poloha nebeského telesa voči Slnku ( L163;99).