FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Geografia

geografia

- zemepis - veda zaoberajúca sa geosférou. Prirodnými zloľkami sa zaoberá fyzická geografia, spoločeskými javmi antropogeografia ( L715;225).

------------
geografia>