FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Carihrad

Carihrad

- Konštantinopol. Meno "Carihrad" je slovanský názov hlavného mesta Byzantskej ríše.