FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bytie človeka kultúrne

bytie človeka kultúrne

- netriviálny spôsob existencie človeka, kultúrne bytie človeka, v prvom rade ľudského indivídua. Spočíva v pretváraní zla na dobro vo svojom vnútri, vo svojej mysli a vo svojom tele.