FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bytie človeka

bytie človeka

- existencia človeka, jeho život na svete. Podstatou bytia človeka je transcendencia, maximum bytia človeka je kultúrne bytie.