FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Existencia človeka

existencia človeka

- je život človeka prežívaný človekom. Existencia človeka je ústrednou témou existencialistickej filozofie, podľa ktorej je to jediná autentická skutočnosť. Človek "je" súcno, existuje, bez toho, aby si to uvedomoval; ale raz zistí, že jeho "bytie" je "tu" a "teraz". Heidegger toto bytie oznažuje vyřazom "tubytie" (Dasein). Toto bytie tu číže prítomné bytie je vždy subjektívne, inviduálne bytie človeka; iba človek je bytosť, ktorá vie o svojom bytí. Tým sa súcno, ktoré označujeme slovom "človek" odlišuje od ostatných súcien, prostých vecí, ktoré si svoje bytie neuvedomujú, čiže iba "sú". Iba človek vedomý si svojho bytia existuje, v dôsledku čoho sa často hovorí iba o existencii, pričom sa má na mysli vlastne existencia človeka (cf. existencia (existencializmus)) ( L379;73).

---------------------
existencia človeka>