FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Francúzske výrazy c

A B C D I J K E F G H L M N O P Q R S T U V Z


cabale - kabala
catégorie - kategória

célebration - slávnosť

chose - vec

connaissance - poznanie
concept, m. - pojem
conscience - vedomie
contrat social - spoločenská zmluva