FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Anaximandros

Anaximandros (asi 610 - 546 pr. n. l.) Kód: 37

- starogrécky filozof, žiak Tálesa z Milétu. Bol najhlbším mysliteľo milétskej školy , "lebo svojím výkladom o apeire už aspoň naznačil osobitost filozofického skúmania sveta." ( L24;47.) Apeiron (čiže neobmedzeno) považoval za počiatok (ARCHÉ) všetkého; z apeironu sa podľa Anaximandra postupne vylučovali protiklady (teplo a chlad, vlhko a sucho); z ich vzájomného pôsobenia sa vyvinulo existujúce usporiadanie sveta. K prírodným zmenám dochádza v dôsledku boja protikladov. Človek sa vyvinul zo živočíchov iného druhu. Zem je tvaru valca a voľne sa vznáša uprostred vesmíru.

Údajne napísal prvé filozofické dielo v Grécku, ktoré sa spomína po názvom "O prírode". Anaximandros ako prvý použil na označenie pralátky, z ktorej vznikol svet, termín ARCHÉ.Anaximandros>