FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

15. Stor. pr. n. l.


16. stor. pr. n. l. 14. stor. pr. n. l.

pol. 2. tis. pred n. l.
- nositeľmi ďalšieho vývinu indickej kultúry a spoločnosti sa stávajú Árjovia; Védy a hinduizmus
- rozkvet kultúr doby bronzovej na západnom pobreží európskeho kontinentu a na južnom pobreží Anglicka a Írska; v strednej Európe stredná doba bron- zová

okolo 1500-500 pred n. l.
- Tat tvam asi: nábožensko-metafyzická špekulácia v Indii: Védy a Upanišády ( L52;755). Cf. Uddálaka

okolo 1450 pred n. l.
- príchod árijských kmeňov do Indie; pastierske kmene z Iránu si podrobili miestne obyvateľstvo a položili základy novej kultúry

----------------------
15. stor. pr. n. l.>