(Vytvorená stránka „== Tvorba informačných systémov - prednášky 2018 ==“)
 
 
Line 1: Line 1:
 
== Tvorba informačných systémov - prednášky 2018 ==
 
== Tvorba informačných systémov - prednášky 2018 ==
 +
 +
[[Course:Information_Systems_Development_Lectures2017|Sezóna 2017]]
 +
 +
== Prednášky ==
 +
 +
* 25.09. Úvodná prednáška, plán na semester
 +
* 02.10. Špecifikácia, z materiálov sme prebrali kap. 0 - 1.4; 2. (treba sa to do budúcej prednášky naučiť)
 +
* 09.10. [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/sl/gantt_example.pdf Ganttov diagram], [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/sl/tis3new.pdf Modely vývoja sw], [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/sl/use_cases.pdf Use Case Diagramy], kap. 1.5, 1.6, 3.1.
 +
* 16.10. [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/sl/tis4new.pdf Úvod do návrhu]: <b>ciele návrhu</b>, entitno-relačný diagram, data-flow diagram, princípy OOP - vzťah objekt-trieda, kap. 3.0, 4, 4.2, 4.4.1
 +
* 23.10. [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/sl/tis4new.pdf  Návrh - UML diagramy, normalizácia objektového návrhu, SDD, Architektonické štýly]
 +
* 6.11. [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/sl/tis5new.pdf Návrhové vzory]
 +
* 13.11. [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/sl/tis9.pdf Čistý kód] a [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/sl/tis11.pdf pokračovanie] - využije sa v domácej úlohe
 +
* 20.11. [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/sl/tis6.pdf Integrácia aplikácií]
 +
* 27.11. [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/sl/tis8.pdf Agilné metódy vývoja IS]. Pozrite si zaujímavú [https://www.youtube.com/watch?v=ffkIQrq-m34 prednášku prof. Meyera], v ktorej hodnotí myšlienky agilných metód.
 +
* 4.12. [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/buchta.pdf pozvaná prednáška: Big Data] (Daniel Buchta, Softec) ([http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/sl/BIG_DATA-FMFI-20181204.pptx prezentácia])
 +
* 11.12. pozvaná prednáška: Informatizácia štátnej a verejnej správy, (Ľuboš Cibák, VŠEMvs)
 +
* 18.12. [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/sl/tis10.pdf Soft skills]

Latest revision as of 20:32, 6 September 2019

Tvorba informačných systémov - prednášky 2018

Sezóna 2017

Prednášky