Line 47: Line 47:
  
 
----
 
----
<!-- Commented stuff start
+
<!-- Commented stuff start -->
 
=== Lesson01 "Introduction to Computer Graphics" ===
 
=== Lesson01 "Introduction to Computer Graphics" ===
 
* Computer Graphics Applications
 
* Computer Graphics Applications

Revision as of 12:33, 15 May 2015

Cg1 2013.jpg

Computer Graphics 1

What you Need to Pass

 • Attend lessons. One missed +0 points. 2 missed 0 points, 3 missed 0 points, 4 and more is Fx.
 • Project and exercise (mandatory, 70 points).
 • Solve all homework problems (mandatory each one >=30%, 10 points)
 • Mid term (mandatory, 20 points)
 • Pass final term (mandatory, 15 points) You will need to solve several problems discussed during lessons.
 • Pass oral/written exam: (mandatory, +15 points)
 • Summary
  • Attendance = 0 or -100 (Fx)
  • Exercise = +50..0
  • Activity = +10..0 (optional)
  • Project = +20..0 (optional)
  • Homework = +10..3 or +3..0 (Fx)
  • Mid term = +20..0
  • Final term = +15..0
  • Oral/written exam = +15..0
 • Grades
  • A = 92-100
  • B = 84-91
  • C = 76-83
  • D = 68-75
  • E = 60-67
  • Fx = 0-59


 • Schedule
  • Mon (18:10) - Room A (lecture)
  • Mon (10:40) - Room H3 (seminar)
  • Tue (09:50) - Room H6 (seminar)


Materials to read


Lesson01 "Introduction to Computer Graphics"

 • Computer Graphics Applications
 • Graphics Pipeline
 • Lecture notes: lesson01.pdf

Lesson02 Lesson03 "Scene Representations"

Cg1 2012 lesson02.png

 • Representation of Curves
 • Representation of Volumes
 • Representation of Surfaces
 • Lecture notes: lesson02.pdf
 • Štátnicová téma: Reprezentácie objektov v počítačovej grafike. (Mnohouholníkové siete, splajny, CSG, volumetrické reprezentácie (BSP, octree), implicitné reprezentácie. Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentácií, vzájomné konverzie.)
 • Homework 1: HomeworkSet01.pdf deadline next week.

Lesson04 "Transformations and Projections"

Cg1 2012 lesson04.png

 • Linear Transformations
 • Affine Transformations
 • Perspective Projections
 • Parallel Projections
 • Lecture notes: lesson04.pdf
 • Poznámky v Slovenčine k téme Transformacie a Súradnice kamery
 • Štátnicová téma: Zobrazovací kanál. (Modelovanie 3D scény, snímanie, premietanie - rovnobeľné, stredové a ich vzájomný súvis. Súradnicové sústavy v zobrazovacom kanáli. Zaradenie algoritmov počítačovej grafiky (riešenie viditeľnosti, orezávanie...) do zobrazovacieho kanála. Zobrazovací kanál dvojrozmernej scény.)

Lesson05 "Line Clipping"

Cg1 2012 lesson06.png

 • Line clipping algorithms in the CG Pipeline
 • Cohen-Sutherland
 • Cyrus-Beck
 • Nicholl-Lee-Nicholl
 • Polygon clipping algorithms
 • Sutherland-Hodgeman
 • Lecture notes: lesson05.pdf
 • Poznámky v Slovenčine k téme Orezavanie
 • Štátnicová téma: Hľadanie prienikov a orezávanie. (Prieniky v rovine: prienik úsečiek, polpriamok, prienik s mnohouholníkom, prienik s konvexným mnohouholníkom, metódy hľadania prieniku úsečky a krivky. Prieniky v priestore: prienik úsečky a roviny, prienik úsečky a mnohouholníka. Algoritmy Cohen-Sutherland, Cyrus-Beck, Liang-Barsky a Nichol-Lee-Nichol pre orezávanie úsečky do okna. Orezávanie mnohouholníka do okna.)

Lesson06 [27.10] "Intersections and Scan Line Raterization"

Cg1 2012 lesson07.png

 • Computing basic intersections
 • Orientation function
 • Edge intersection tests
 • Scan Line conversion algorithm
 • Lecture notes: lesson06.pdf
 • Lecture notes in slovak: lesson06SK.pdf
 • Poznámky v Slovenčine k téme Prieniky
 • Homework 2: HomeworkSet02.pdf deadline for Example 1 and 2 next week [till 3. nov. 2014].

Lesson07 [3.11] "Rasterization"

Cg1 2012 lesson08.png

 • Line rasterization: DDA, Bresenham, Midpoint
 • Curve rasterization: Midpoint, Bresenham
 • Polygon rasterization
 • Filling algorithms: flood fill, boarder fill
 • Lecture notes: lesson07.pdf
 • Poznámky v Slovenčine k téme Rasterizácia
 • Štátnicová téma: Rasterizácia a antialiasing. (Algoritmy rasterizácie úsečky. Rasterizácia kvadratickej krivky, rasterizácia mnohouholníka pomocou skenovacej priamky. Prístupy k vypĺňaniu oblastí. Alias a metódy antialiasingu.)
 • Homework 2: HomeworkSet02.pdf deadline for Example 3 next week [till 10. nov. 2014, please handle the homework scan in the electronic form by email to prof. Durikovic, with the subject: CG1 EXAMPLE 3].

Lesson08 [10.11 Mihalik, Piovarci] "Midterm test"

 • Test problems are similar to homework problems.
 • Sit in lecture room A, two rows of seats will be free between rows of students, three seats will be free between students in row.
 • Test results 18.11.

Lesson09 [17.11] "Štátny sviatok"

Lesson10 [24.11 Mihalik] "Aliasing, Antialiasing and Visible Surface Determination"

Cg1 2012 lesson09.png

 • Aliasing, Nyquist frequency - Aliasing Aditional Material
 • Antialiasing: Postfiltering, Prefiltering, MSAA, CSAA - Antialiasing
 • Visibility Surface Determination: Object Space, Image Space, Priority List
 • Painter's Algorithm, Newel-Newel-Sancha
 • Schumacker, BSP-tree
 • Warnock's Algorithm
 • Z-buffer
 • Octree
 • Lecture notes: lesson07.pdf
 • Štátnicová téma: Algoritmy pre určovanie viditeľného povrchu. (Algoritmy v priestore objektov: využitie normálových vektorov, maliarove algoritmy, využitie volumetrických reprezentácií. Algoritmy v priestore obrazu: z-buffer, delenie okna. špeciálne algoritmy: zobrazovanie drôteného modelu, zobrazovanie grafu funkcie.)

Lesson11 [1.12 Mihalik] "The Graphics Pipeline"

Cg1 2012 lesson05.png

 • What is The Graphics Pipeline
 • Vertex Shader
 • Primitive Assembly
 • Tessellation Shaders
 • Geometry Shader
 • Geometry Postprocessing and Rasterization
 • Fragment Shader
 • Frame Buffer Operations
 • Lecture notes: lesson04.pdf

Lesson12 [8.12] "Representation and Blending of Images"

Cg1 2012 lesson11.png

 • Color Models
 • Image Blending Modes
 • Lecture notes: lesson10.pdf

Lesson13 [15.12] "FINAL test"

 • Test problems are similar to homework problems.
 • Sit in lecture room A, two rows of seats will be free between rows of students, three seats will be free between students in row.
 • Expect the test results till 24:00.
 • Bring the student index with you! Who fails has Fx.
 • Those wishing to get credits from CG1 this day, MUST pass the test with A (96-100%) and wait till the test results.

Commented stuff ends -->