FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zemnica


zemnica zemľanka

- obydlie zahĺbené do zeme, z ktorého prečnieva len zastrešenie. Zemnice mali steny obložené drevom, zostupovalo sa do nich po rebríku alebo prispôsobeným vchodom zboku. Boli obľúbené, lebo boli pomerne teplé, rozšírili sa najmä u slovanských národov. Miestami sa udržali značne dlho, na juhozápadnom Slovensku napr. až do vrcholného stredoveku, vo vychodnej Európe (Rumunsko, Rusko) až do novoveku, hoci často len ako dočasné príbytky.

Do zeme zahĺbené obydlia sa vyskytujú už v paleolite, zjavujú sa však najmä v sprašových oblastiach počas celého praveku a pre niektoré kultúry sú zvlášť príznačné.

Príbytky zahĺbené len čiastočne, so stenami prevyšujúcimi úroveň terénu, sa nazývajú polozemnice ( L373;1001).