FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Stredovek vrcholný


stredovek vrcholný

- 10. stor. - 13. stor.

Do tohto obdobia, menovite do 12. stor., sa kladie vyznamný medzník spojený s prenikavými zmenami v ekonomike, nastupujúcej vtedy cestu k tovarovej výrobe. Rastie poľnohospodárska výroba, čo nachádza svoj výraz v obrovskej kolonizačnej akcii, ktorá zasiahla celú Európu, vznikajú mestá ako centrá tovarovej výroby.

Aj v sociálnej sfére dochádza k podstatným zmenám predovšetkým v tom, že sa definitívne uzatvárajú a formujú spoločenské triedy ( L632;12).