FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zbraň


zbraň

- nástroj, predmet, prostriedok, ktorým sa bojuje ( L211;574). Zbrane sa vyvíjajú od začiatku prvotnopospolnej spoločnosti, kde slúžili na lov a na obranu, neskôr na vojenské účely. Pôvodne sa používali tzv. studené zbrane (bodné, sečné a úderné) a vrhacie stroje, po objavení pušného prachu strelné zbrane, v 2. pol. 19. stor. poloautomatické a automatické zbrane, počas 1. svetovej vojny tanky a chemické zbrane (bojové plyny), v 2. svetovej vojne raketové zbrane, jadrové zbrane a neskôr biologické zbrane; podľa ničivých účinkov na klasické (konvenčné) zbrane a zbrane hromadného ničenia ( L715;808).

--------
zbraň>