FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Spoločnosť prvotnopospolná


spoločnosť prvotnopospolná

- spoločnosť prvého obdobia dejín ľudstva ( praveku). Charakterizuje ju nízka úroveň vývoja výrobných síl, spoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov a malý stupeň diferencovanosti ostatných výrobných a spoločenských vzťahov (najmä rovnosť všetkých ľudí, ktorá sa však vo vyspelých fázach vývinu prvotnopospolnej spoločnosti narúša). V spoločenskom vedomí prevláda náboženstvo a umenie. Obdobie prvotnopospolnej spoločnosti sa začína vznikom človeka a končí nástupom prvých štátnych útvarov, čo bolo v rozdielnych častiach sveta v rozličnom čase.

Vo vývine prvotnopospolnej spoločnosti sa rozlišujú štyri základné etapy:

1. etapa zahřňa starší a stredný paleolit, t. j. obdobie vzniku človeka. Predpokladá sa, že vtedy vznikli prvé zárodky základných foriem spoločenskej organizácie. Ľudia sa zoskupovali do tlúp, pravdepodobne na základe pokrvného príbuzenstva. Všestrannú nerozvinutosť dokladajú primitívne vyrobné nástroje. Chýbajú spoľahlivé doklady o spolocenskom vedomí (náboženstvo, umenie), pokračoval fyzický vývin človeka ( antropogenéza).
2. etapa zahřňa vývin nediferencovanej rodovej spoločnosti.
3. etapu tvorí patriarchát.
4. etapu tvorí obdobie vojenských demokracií.

-----------------------------
spoločnosť prvotnopospolná>