FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Wittgenstein, l. - významové útvary


Wittgenstein, L. - významové útvary

bytie (46)

fakt (46)
filozofia (46)

hra jazyková (47)

ja (46)
jazyk (47)

logika (46)

mysliteľné (46)
myšlienka (46)

obraz sveta (46)

pýcha (45)

skutočnosť (46)
stav vecí (46)
svet (46)

veda prírodná (46)
veta (46)
význam vety (46)

žartovanie (47)