FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veta (wittgenstein, l. i)


veta ( Wittgenstein, L. I)

- zmyslovo vnímateľný spôsob vyjadrenia myšlienky (46). Veta je obraz skutočnosti (46). Možnosť vety sa opiera o princíp zastúpenie predmetov znakmi. Všetky zmysluplné vety pozostávajú z dvoch momentov: z logickej formy, ktorá je zároveň formou skutočnosti (logické konštanty nezastupujú), a zo znakov, ktoré zastupujú predmety zobrazené v myšlienkach. Možno to formulovať aj takto: Všetky zmysluplné vety obsahujú výlučne empirické pojmy (=výrazy, ktoré zastupujú veci) a logické funkcie, ktorými sú empirické pojmy spojené. Súhrn pravdivých viet je celá prírodná veda (alebo súhrn prírodných vied) (46). Význam vety (46) spočíva v metóde jej verifikácie.