FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Logika (wittgenstein, l. i)


logika ( Wittgenstein, L. I)

- pojednáva o moľnosti vecných stavov. Ukazuje, ktoré vecné stavy (46) sú moľné a ktoré nie. Udáva túto moľnos» čisto formálne.

Logika je úplne nezávislá od skúsenosti. Vety logiky sú tautologické, t. j. nehovoria