FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Stav vecí (wittgenstein, l. i)


stav vecí ( Wittgenstein, L. I) = vecný stav (Wittgensein, L. I)
nem. Sachverhalt

- spojenie predmetov/vecí. Existencia stavov vecí je fakt (46). Súhrn vecných stavov je bytie (46).