FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veda moderná


veda moderná

- sa zrodila a rozvinula v priebehu štyroch storočí novovekého racionalizmu; je založená na podstatne iných axiómach a postulátoch než predchádzajúce, stredoveké a staroveké vedenie. Vďaka jej búrlivému rozvoju v 19. stor. a v 20. stor. sme sa mnohé dozvedeli a získali, ale mnohé sme aj zabudli a stratili: prestali sme rozumieť svojim koreňom a znehodnotili sme ich nepochopením ( L1262;5).

Moderná veda sa vyznačuje metadiskurzivitou ( L1281;92).