FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Úsudok


úsudok úsudok (FT)

- logická operácia, myšlienkový postup, pri ktorom sa z jedného alebo niekoľkých súdov, nazvaných premisami úsudku, vyvodzuje nový súd (záver alebo dôsledok), logicky vyplývajúci z premís. Prechod od premís k záveru sa uskutočňuje podľa nejakého logickéhop pravidla (pravidla vyvodzovania).

---------
úsudok>