FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Univerzita


univerzita

- najstarší a základný druh európskych vysokých škôl, ktorý zlučuje vedecko-bádateľské funkcie s funkciami didakticko-vychovávateľskými;

Univerzity vznikali v západnej Európe od 12. storočia (napr. v Bologni 1190); utvárali sa z katedrálnych škôl.

Názov "univerzita" sa pôvodne chápal v zmysle spoločenstva učiteľov a žiakov (universitas magistrorum et scholarium), neskôr ako súhrn vzdelania (universitas litterarum). Stredoveké univerzity mali štyri fakulty: artistickú (" slobodných umení"), teologickú, právnickú a lekársku. Predchodcom univerzít bolo v dobe helénizmu alexandrijské Museion.

-------------
univerzita>