FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Škola katedrálna


škola katedrálna

- stredoveká latinská škola v sídle biskupa pri katedrálnom kostole. Pri katedrálnych školách vznikali kapituly (zbor kanonikov), pri kapitulách sa zriaďovali školy pod správou kanonika-scholastika alebo kanonika-lektora, ktorí si ustanovovali aj pomocníkov. V katedrálnych školách študovali okrem mladíkov pripravujúcich sa na kňazské povolanie i laici.

Obsah vzdelávania tvorilo trívium a kvadrívium.

Organizácia a obsah vyučovania boli stanovené v štatútoch kapitúl.

Katedrálne školy sa v jednotlivých krajinách a dobách značne líšili, ale v základných ustanoveniach boli všade rovnaké.

O úrovni vzdelávania v katedrálnych školách v Uhorsku sa dozvedáme iba zo štatútov záhrebskej (1334) a varadinskej (1374) kapituly, ktoré sa v podstate zhodujú.

Najstrašia správa o katedrálnej škole na Slovensku sa zachovala v Nitre z 1111. Územie Slovenska patrilo pod jurisdikciu arcibiskupstva v Ostrihome, kde najstaršia správa o katedrálnej škole pochádza z 1205 ( L125;56).

Z katedrálnych škôl vzišli univerzity.