FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Učenie plotina


učenie Plotina

- nová a veľmi dobre premyslená syntéza idealistických prúdov gréckej filozofie:

prvotným prameňom všetkéh existujúceho je nevýslovne dokonalý božský princíp, ktorý možno označiť ako jedno (11) alebo dobro. Z podstaty tohto božského princípu vyžaruje od večnosti svetový rozum (11) (súhr všetkých ideí), z rozumu je odvodená svetová duša (11), ktorá je organizujúcim a formujúcim princípom sveta hmotného, casopriestorového.

Vesmír je stupňovitý celok, v ktorom každý nižší stupeň súcna (hypostáza) je nevyhnutným produktom stupňa vyššieho, bez toho však, že by sa menila podstata vyššieho stupňa. Závislosť nižších hypostáz od vyšších je nadcasová; vesmír je večný a odstupňovane dokonalý. Na jednom póle stojí absolútne dokonalé jedno, na druhom je hmota ako zdroj mnohosti, rôznosti, nedokonalosti a zla. Každá nižšia hypostáza však túži pripodobniť sa dokonalosti vyššej hypoztázy. Vesmír ako celok smeruje k onomu nevýslovnému jednu - dobru.

Pre človeka (11) je vrcholom poznania a šťastia, ak dospeje k bezprostrednému nazeraniu tohto božského princípu ( L263;491).