FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jedno (plotinos)


jedno ( Plotinos) = Jedno = Pra-Jedno = Vše-Jedno = prajedno = absolútne jedno

- prvotný prameň všetkého existujúceho, nevýslovne dokonalý božský princip, ktorý možno označiť, no iba približne. Z tohto božského princípu vyžaruje od večnosti svetový rozum (11) ako súhrn všetkých ideí.

Jedno je tak absolútne úplné a dokonalé, že možno o ňom hovoriť len to, čím nie je. Jeho protikladom a poprením je mnohosť (11).

Jedno je nad všetkým, ba dokonca aj nad súcnom; je to nesúcno i nadsúcno, je dokonalé, nad cnosťami, nevysloviteľné.