FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Človek (plotinos)


človek ( Plotinos)

- mikrokozmos; človek ako jednota tela, duše a rozumu vykazuje analogickú štruktúru s vesmírom (makrokozmom). Činnosti človeka majú hodnotu podľa toho, z ktorých zložiek človeka vyvierajú a s ktorými stupňami svetového celku ho zbližujú (princíp pripodobnenia - homoiósis).

Najprv sa má duša očistiť od poškvrňujúceho spojenia s telom; to dosiahne potlačovaním vášní a rozvíjaním mravných ctností.

Vyšší stupeň života predstavuje teoretická aktivita, pri ktorej človek zaobchádza s abstraktnými pojmami a dospieva až k nazeraniu svetového rozumu (11).

Vrcholom poznania a šťastia, ktoré človek môže dosiahnuť len zriedka, je mystická extáza (11) (ekstasis), kedy človek stráca individuálne vedomie a zjednocuje sa s božstvom ( L157;479).