FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rozum svetový (plotinos)


rozum svetový ( Plotinos) = logos = boží rozum

- súhrn všetkých ideí (11) vyžarovaný z vnútornej podstaty jedna (11).

Rozum tieto idey nielen obsahuje, ale ich aj nazerá svojou nevyčerpateľnou a večne rovnakou aktivitou. Jeho hlavnou črtou je, že poznáva sám seba, že si je vedomý seba samého.

Idey božieho rozumu tvoria intelibilný svet (KOSMOS NOETOS), akýsi ideálny plán sveta hmotného. Tento rozum zodpovedá Aristotelovmu prvému hýbateľovi (NOÉSIS NOÉSEOS, mysleniu myslenia). Zo svetového rozumu vyžaruje svetová duša (11) (PSÝCHÉ) ako jednota mnohých duší čiastkových ( L157;478-479).