FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória mravného citu


teória mravného citu

- teória vysvetľujúca pôvod a povahu morálky tým, že pre ľudí je príznačný osobitný cit odobrovania a odsudzovania, ktoré v nich rozličné javy vyvolávajú.

Teórie mravného citu vznikli v Anglicku v 17. stor. - 19. stor. ( A. Smith, Hume, Shaftesbury, F. Hutcheson). V 20. stor. rozvíjajú tieto teórie E. Westermarck (Fínsko), W. McDougall, A. Rodgers, F. Sharp (USA), A. Sutherland a A. Shand (V. Británia).