FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória konania


teória konania teória konania (FT)

- nová filozofická disciplína pestovaná predovšetkým v anglosaských krajinách ponímaná ako časť etiky alebo ako teória vedy všetkých vied o konaní. Teória konania si kladie o. i. za úlohu určiť pojem konania 1. opisom konaní a objasňovaním pojmov, ktoré v tejto súvislosti vystupujú, ako pojmu úmyslu, pojmu želania, pojmu motívu, pojmu plánu atď., a 2. objasňovaním konaní.

-----------------
teória konania>