FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Plán


plán

- prejav vôle určitého subjektu dosiahnuť zvolený cieľ. Formuluje a konkretizuje úlohy a určuje prostriedky a nástroje na dosiahnutie zvolených cieľov. Plán predpokladá, že plánujúci subjekt disponuje prostriedkami a nástrojmi, ktorými možno realizáciu zvolených cieľov zistiť ( L339;23).

-------
plán>