FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória evolúcie


teória evolúcie

- koncepcia vychádzajúca z predstavy preformácie všetkych vecí v kozmickom dianí. Od 18. stor. a 19. stor. sa teória evolúcie uplatňuje špeciálne v oblasti biológie, pričom formy, ktoré vznikli neskôr, sa chápu ako výsledok rozvinutia sa vopred daných, "zavinutých" vlôh.

V súčasnosti sa vypracúvajú modelové výklady "zákonitého" postupu vývojovohistorických dejov v prírodovednom a histoprickom výskume, a to špeciálne pre kozmické, biologické a duchovné procesy ( L154;193).

------------------
teória evolúcie>