FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teológia stredoveká


teológia stredoveká

- najvyššie vedenie, ktorého ostatné disciplíny sú iba slúžkami teológie. Utvára sa ako veda v 12. a 13. storočí so scholastikou. Vyučuje sa na univerzitách, na ich teologických fakultách, ktoré sa považujú za fakulty vynikajúce nad iné ( L388;477).