FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Telo (platon)


telo ( Platon)

- zložka človeka (9), ktorou človek prináleží vonkajšiemu svetu (9); väzenie duše (9), z ktorého duša sa stále túži vrátiť do čistého sveta ideí. Telo zaniká v čase. Cieľom tela je to, čo je zmyslové. Telo podlieha pôsobeniu nestáleho javového sveta ( L23;98 L740;13).