FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Svet (platon)


svet ( Platon)

- je oduševnený. Svet je viditeľný boh (THEOS AISTHETOS), obraz demiurga, vzniká i zaniká v čase, v čase sa končí ( L23;97).