FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Človek (platon)


človek ( Platon)

- najdôležitejšia bytosť vo vonkajšom svete (9). Človek je zložený z tela (9) duše (9), a tak obsahuje v sebe i vonkajší svet i čosi z ideálneho sveta. Základným prvkom jeho bytia je duša.

Cieľom života človeka je dosiahnutie šťastia (9), prostriedkom na tento cieľ je cnosť (9) ( L23;98, 99).