FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Systém filozofický


systém filozofický

- sústava filozofických významových útvarov usporiadaná podľa istého princípu alebo princípov; filozoféma, ktorá sa dotvára v období helenistickej filozofie.